Under veckan kommer det att vara två tillfällen att gå på riktigt bra seminarier som berör den kristna tron på olika sätt. Du väljer ett ämne för varje tillfälle som intresserar dig. Lär mer om detta under SEMINARIER