Olika Äventyr där du får uppleva de Jämtländska fjällen anordnas under veckan.

Se ÄVENTYR och PROGRAM för mer information.